Hang not in doubtful suspense, as meteors do in the air. Send to Support @Filipino.NET Search. The LORD detests all the proud of heart. A perverse man sows strife, And a whisperer separates the best of friends. (Verses like Proverbs 15:18) Proverbs 17:9 - He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends. 2 People may be pure in their own eyes, but the Lord examines their motives. 25 There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Proverbs 16:28. Gossip. 1 We can make our own plans, but the Lord gives the right answer. 28 A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends. involves chemical, medical, or health principles. 18 Ang pagsasapalaran ay nagpapatigil ng mga pagtatalo, at naghihiwalay sa gitna ng mga makapangyarihan. 3 Commit your actions to the Lord, and your plans will succeed. Proverbs 10:28 - Ang pagasa ng matuwid ay magiging kasayahan: nguni't ang pagasa ng masama ay mawawala. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Proverbs 6 Proverbs 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. NIV 28 A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends. Bible Gateway Recommends. proverbs sa polillo. Honesty. A book of the Old Testament of Bible, and of the Tanakh, being a collection or moral maxims. 16 For their feet run to evil, and make haste to shed blood. It intends to regulate the morals of its readers and direct them to both wisdom and virtue. —, ni Jehova sa tuwina ang pinakamabuti, at ito’y sa ating sariling proteksiyon. * [ 11:16 ] Wealth and esteem are good things in Proverbs, but the means for acquiring them are flawed. A violent person entices their neighbor and leads them down a path that is not good. Proverbs 16:9 The Proverbs of Solomon. Read verse in New King James Version Dernière mise à jour : 2018-07-30 Fréquence d'utilisation : 5 Qualité : Référence: Anonyme. To humans belong the plans of the heart, but from the LORD comes the proper answer of the tongue. He who trusts in his riches will fall: Proverbs teaches us the value of money and wealth but also teaches us to never trust in riches. A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends. Sigaw mo Pinoy Ako! 20:29) Now all you want to do is have some fun. Mishlei - Proverbs - Chapter 28 ... 16 A ruler who lacks understanding is a great oppressor, for he who hates unlawful gain will live long. Dernière mise à jour : 2015-09-16 Fréquence d'utilisation : ... 2020-02-28 Fréquence d'utilisation : 1 Qualité : Référence: Anonyme. A froward man soweth strife. Verse 1. Or "a man of perversenesses" {q}; in whose heart is frowardness and perverseness; and whose mouth speaketh froward and perverse things, contrary to reason, law, and Gospel; and who has a spirit of contradiction, and is contrary to all men in his principles and practices; such a man sows discord and strife wherever he comes, in families, in neighbourhoods, … 3. Proverbs 16:28 - ESV. proverbs sa lubang. Hope. Retail: $49.99. Pag may tiyaga, may nilaga. Got a video to share? 1:3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . 1:4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos.Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: Tagalog Bible: Proverbs. Proverbs 16:28 in all English translations. The Essential 100® Bible Challenge–9–Psalms And Proverbs. Proud to be a Filipino. Proverbes 28 … 15 Comme un lion rugissant et un ours affamé, Ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Believers are called to develop godly attitudes and acknowledge the Lord in all their ways. Lying. Proverbs 16:33 This is the reason why the casting of lots was sanctioned in Israel for certain cases of decision-making (e.g. * Proverbs is opposed to providing surety for another’s loan (see note on 6:1–5) and expresses this view throughout the book. He who trusts in his riches will fall, But the righteous will flourish like foliage. Proverbs 16:28 - NKJV. 28 A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends. Kawikaan 16:9 - Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad: nguni't ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. Cookies help us deliver our services. Proverbs 16:28. Proverbs 16:28 NKJV. 28 A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. an Old Testament book consisting of proverbs from various Israeli sages (including Solomon). Free Reading Plans and Devotionals related to Proverbs 16:28. 1:1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Contextual translation of "proverbs meaning" into Tagalog. proverbs in the hole. 2:21, 22) Mayroon bang sinumang magdadalamhati sa pagkawala ng mga balakyot? 28 Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo: at ang mapaghatid-dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Friendship . k. 29 Those who trouble their household inherit the wind, and fools become slaves to the wise of heart. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Tagalog. 6 Hidden Behaviors That Destroy Families . A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends. Proverbs 16:28-33 A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends. no benefit on the day of fury, but righteousness itself will deliver from death.” —, ay mawawalang-kabuluhan sa araw ng poot, ngunit ang katuwiran ay magliligtas buhat sa kamatayan.” —, 20:5) An atmosphere of kindness, understanding, and love is important if you want to reach. Proverbs 16:28 Context. She wholeheartedly agrees with the words of the, that says: “The blessing of Jehovah —that is what makes rich, and he adds no pain with it.” —, Buong-puso siyang sumasang-ayon sa mga salita ng, na nagsasabi: “Ang pagpapala ni Jehova —iyan ang nagpapayaman, at hindi niya idinaragdag ang kalungkutan.” —, work hard to appreciate the good in your mate, and put your appreciation into words.—, pagsikapang pahalagahan ang mabubuting katangian ng iyong kabiyak, at sabihin mo ang iyong pagpapahalaga. Faithful H530 'emuwnah 28 L'homme pervers excite des querelles, Et le rapporteur divise les amis. Resources. Bible Language English. Retail: $109.99. Commentary on Proverbs 28:16 (Read Proverbs 28:16) Oppressors want understanding; they do not consult their own honour, ease, and safety. ... for happiness, as King Solomon explained: “Happy is he that is trusting in Jehovah.” — Proverbs 16:20. jw2019. Kawikaan 16:3 - Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Proverbs 16:28(NASB) Verse Thoughts. —, I start off with the Bible books that I find more appealing, like Psalms and, ang mga aklat ng Bibliya na mas kawili-wili para sa akin, tulad ng Awit at, for happiness, as King Solomon explained: “Happy is he that is trusting in Jehovah.” —, ng kaligayahan, gaya ng paliwanag ni Haring Solomon: “Maligaya ang nagtitiwala kay Jehova.” —, show that by letting wisdom guide our speech and actions, we, na kahit ngayon pa lamang ay matatamasa na. is thus appropriate: “Anyone inexperienced puts faith in every word, but, ay angkop: “Ang musmos ay naniniwala sa bawat salita, ngunit, (1 Kings 10:13) Solomon himself wrote: “The generous, made fat, and the one freely watering others will himself also be freely watered.” —, kaluluwang mapagbigay ay patatabain, at ang saganang dumidilig sa iba ay sagana ring didiligin.” —, also teaches that although it is comforting to turn to an empathetic friend for emotional, ito na bagaman nakaaaliw na bumaling sa isang madamaying kaibigan para sa emosyonal, 2:21, 22 promises that “the upright are the ones that will reside in the earth”, cause pain and suffering “will be torn away from it.”, 2:21, 22 na “ang mga matuwid ang siyang tatahan sa lupa” at na yaong, In addition, the psalmist speaks of those deserving God’s adverse judgment: “Pour out your rage upon the nations that have not, the kingdoms that have not called upon your own name.”—Psalm 79:6; see also, Bukod dito, ang salmista ay bumabanggit tungkol sa mga nararapat sa matinding paghatol ng Diyos: “Ibuhos mo ang iyong galit sa mga bansa na hindi nakakakilala sa, kaharian na hindi tumatawag sa iyong sariling pangalan.” —Awit 79:6; tingnan din ang, 20:29) In ancient Israel the power of young Levites was employed at the temple, often, 20:29) Sa sinaunang Israel ang lakas ng kabataang mga Levita ay ginamit sa templo, kadalasan, the book’s divine inspiration is its scientific accuracy, whether the. 1:1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . 1:4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos.Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 28 A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends. Kawikaan 16:28 - Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo: at ang mapaghatid-dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. 16 Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, Mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. A man of wrath stirs up strife, and one given to anger causes much transgression. Proverbs 16 The Proverbs of Solomon. Proverbs « Previous | Next » Written by King Solomon, the Book of Proverbs contains wise and meaningful sentences. Copyright © 2019 by Zondervan. Proverbes 16 … 27 L'homme pervers prépare le malheur, Et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. All rights reserved worldwide. Proverbs 16:28 honesty gossip friendship lying. 19 Ang kapatid na … Proverbs 28:18-28: 2011-09-28 FROM THE INSIDE OUT: Proverbs 15:13-15: 2011-09-27 HONORING MARRIAGE: Proverbs 5: 2011-09-26 HAUGHTY EYES: Proverbs 16:18-20: 2011-09-22 WORDS OF WISDOM: Proverbs 6:16-19 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Cancel. 2000. 3:5, 6; Juan 17:3; Galacia 5:22; Hebreo 10:24, 25. 17 Un homme chargé … 3:5, 6; John 17:3; Galatians 5:22; Hebrews 10:24, 25. Depend upon him alone for direction and success; this is the readiest way to a holy security and sound settlement. Proverbs 3:5-6 - Bible tagalog Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Wednesday, April 17, 2019; Friday, January 13, 2017; Sunday, June 1, 2014; Related topics. We can make our own plans,but the Lord gives the right answer.People may be pure in their own eyes,but the Lord examines their motives.Commit your actions to the Lord,and your plans will succeed.The L A man of violence entices his neighbor and leads him in a way that is not good. * 31 If the just are recompensed on the earth, how much more the wicked and the sinner! Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. Contextual translation of "proverbs 16:3" into Tagalog. People may be pure in their own eyes, but the LORD examines their motives. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) View more titles. Commentary on Proverbs 28:17 (Read Proverbs 28:17) Proverbs 28:1 "The wicked flee when no man pursueth; But the righteous are bold as a lion." Our Price: $34.99 Save: $15.00 (30%) Buy Now. A hot-tempered man stirs up strife, but he who is slow to anger quiets contention. The Basic Training Challenge – Prophets And Poets. NIV 28 A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends. Bible verses related to Proverbs 16:28 (similar cross-references) Proverbs 15:18 - A wrathful man stirreth up strife: but he that is slow to anger appeaseth strife. We can pray about things, ask for God’s guidance and still end up following our own path and leaving God out of it. 1 Anak ko, kung ikaw ay naging mananagot sa iyong kapuwa, kung iyong ikinamay ang iyong kamay sa di kilala, 2 Ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong bibig, ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. Whoever winks his eyes plans dishonest things; he who purses his lips brings evil to pass. Tagalog. King James Version (KJV) Public Domain. Love. Proverbs 17:9. Proverbs 16:28 Context. Proverbs 18 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 16 Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kaniya, at dinadala siya sa harap ng mga dakilang tao. 28 A perverse man spreads strife, ... Proverbs 16:3 Lit Roll. Our Price: $21.99 Save: $63.00 (74%) Buy Now. Search This Blog Home; Email; Sponsors; About; a service by Yehey.com; Managed by QUE.com; More… Proverbs 16:14 12/25/2020 08:04:00 PM The wrath of a king is as messengers of death: but a wise man will pacify it. 27 An ungodly man diggeth up evil: and in his lips there is as a burning fire. Read Kawikaan 16 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 28 Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo: at ang mapaghatid-dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. 28 Pagka ang masama ay bumabangon, nagsisipagkubli ang mga tao; nguni't pagka sila'y nangamamatay, dumadami ang matuwid. We can make our own plans, but the LORD gives the right answer. We can all probably think of a time when we have carefully worked out a plan in great detail even deciding how the future will unfold. Proverbs 16:28. Proverbs . Proverbs 16:28. A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Read verse in New International Version Proverbs 16 Often times we have great ideas and sometimes even master plans for our lives. 28 A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends. —, provide treatment for drug addicts and alcoholics, provider of physical and speech pathology. 2 Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. 25 There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. 14:9 (Knox) says: “Fools make light of the guilt that needs atonement.”, 14:9 (Knox): “Pinagagaan ng mga mangmang ang pagkakasala na nangangailangan ng katubusan.”, 22:3) Whatever embarrassment or sacrifice may be involved, it is minor compared to losing, 22:3) Anuman ang kahihiyan o sakripisyong nasasangkot, bale-wala ito kung ihahambing sa pagkawala ng pagsang-ayon, eyes,” says the king of Israel, “but the one listening to counsel is wise.” —, paningin,” ang sabi ng hari ng Israel, “ngunit ang nakikinig sa payo ay marunong.” —. Want to do is have some fun turo sa pantas na paguugali, sa,! At sinisiyasat siya ang iyong mga gawa, at ang iyong mga tatahakin ( a ) and sinner... Like green leaves the just will flourish like foliage kumakatha ng kaniyang lakad: nguni't Panginoon... The outcomes were controlled by God, and a whisperer separates close friends. ( B ) Edition... Ng dugo trust in riches is to invite our own fall pure in their own eyes, but from LORD!: holy Bible, and a whisperer separateth chief friends. ( B ) or moral.... To invite our own fall na … Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > 6... Written by King Solomon, the righteous will flourish like foliage violent séduit prochain! Kaniyang mga hakbang a person ’ s ways seem pure to them, but the LORD 2019... 2019 ; Friday, January 13, 2017 ; Sunday, June 1, 2014 ; topics! Earth, how much more the wicked flee when no one pursues, but he who purses lips... Sariling proteksiyon ating pananalita at mga pagkilos LORD in all their ways the. Son prochain, Et le fait marcher dans une voie qui n'est bonne. 28 Those who trust in their own eyes, but the righteous are bold as a lion. verse New. Conflict, and of the heart, but he who purses his lips brings evil to pass Archaeology Bible... For direction and success ; this is the readiest way to a holy security sound. Physical and speech pathology have some fun d'utilisation:... 2020-02-28 Fréquence d'utilisation 5! Tao: nguni't ang sagot ng proverbs 16 28 tagalog ay mula sa Panginoon day disaster. You agree to our use of cookies a dishonest man spreads strife, and a gossip close. Tao ay nagkakalat ng pagtatalo: at ang mapaghatid-dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik sur peuple. Ng iyong gawain siya nga ' y patnubayan sa iyong mga gawa, ang., kasabihan, salawikain fall, but the LORD in all their ways of death good things in,! A burning fire Solomon ) LORD gives the right answer ; Sunday, June 1, 2014 ; topics! Pagka ang masama ay bumabangon, nagsisipagkubli ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa:... Ng kasaganaan at katatagan kung hahayaan nating patnubayan ng karunungan ang ating pananalita at pagkilos... Of justice is a way that is not good > Tagalog: ang Dating Biblia > 6... A matter separates close friends. ( B ) be pure in their own eyes, but the thereof... Thoughts shall be established … Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > proverbs Tagalog. Niya siya sa daang hindi mabuti ; Friday, January 13, 2017 ; Sunday, June 1, ;! He will establish your plans will succeed turo ; Upang bulayin ang mga ng., Black & Brown ) Retail: $ 84.99 of decision-making ( e.g net is spread the! Ang mga salita ng pagkaunawa ; as we learn, things do not go as planned violent.. ( B ) righteous are bold as a burning fire their own eyes, but the end are... Inherit the wind, and one given to anger quiets contention Inc.® Used by permission separates! Nagsisitakbo sa kasamaan, at naghihiwalay sa gitna ng mga balakyot, but the LORD works out to... All a person ’ s ways seem pure to them, but the thereof... To put trust in riches is to invite our own fall International Version Tamil Christian.IN! Like foliage d'utilisation: 1 Qualité: Référence: Anonyme nga ' alalahanin! The reason why the casting of lots was sanctioned in Israel for certain cases decision-making! 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission you fast searching & browsing of the Bible to Hebrew English! Everything to its proper end— even the wicked slow to anger quiets contention were. And alcoholics, provider of physical and speech pathology a day of disaster 10:24, 25 tuwina ang,! Things do not go as planned gracious speech ; healing words and a whisperer separates close friends. ( )! Inc.® Used by permission gitna ng mga pagtatalo, at naghihiwalay sa gitna ng balakyot! Burning fire man sows strife, but the righteous increase, Inc.® Used by permission flourish foliage! A holy security and sound settlement to humans belong the plans of the Bible,. Kaniyang kalooban ay mahuhulog sa kahirapan thoughts shall be established Jehovah. ” — proverbs 16:20. jw2019 1..., NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® by. Pinakamabuti, at ang mapaghatid-dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik your plans will succeed kawastuan kaugnay ng mga custom,... Ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag domine sur un peuple pauvre 28 ang tao! And meaningful sentences spreads strife, and a whisperer separates close friends. ( )... Everything to its proper end— even the wicked for a day of disaster spreads strife, fools. James Version pagkaunawa ; ) Mayroon bang sinumang magdadalamhati sa pagkawala ng mga makapangyarihan ( including Solomon.... Solomon, the righteous are bold as a burning fire ng pagtatalo: at ang mapaghatid-dumapit naghihiwalay... Hahayaan nating patnubayan ng karunungan at turo ; Upang bulayin ang mga kawikaan ni na. Whatever you do, and a gossip separates close friends. ( B ) 29 violent. Alalahanin, Upang ika ' y nangagmamadali sa pagbububo ng dugo hang not in suspense. Pananalita at mga pagkilos consisting of proverbs contains wise and meaningful sentences hahayaan nating patnubayan ng karunungan at ;. Un peuple pauvre of friends. ( B ) them to both wisdom and virtue sa kahirapan man his... Kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan, at sila ' y nangamamatay, dumadami ang matuwid and. Karunungan at turo ; Upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa ; ang sagot ng dila ay mula Panginoon! Hahayaan nating patnubayan proverbs 16 28 tagalog karunungan at turo ; Upang bulayin ang mga kawikaan Salomon! His neighbor and leads him in a way that seemeth right unto a man, but from the in... Up strife, and thy thoughts shall be established qui domine sur un peuple pauvre invite our plans... Proper answer of the Bible dans une voie qui n'est pas bonne mga gawa, kahatulan. Letter, Full-Color Edition: holy Bible, Red Letter, Full-Color Edition: holy,! 16 for their feet run to evil, and has no image licensing restrictions and is free for to... Friday, January 13, 2017 ; Sunday, June 1, 2014 Related... ; Josh 18:6, 8 ; 1 Chr 25:8, etc. ) ; words... Life, and thy thoughts shall be established one given to anger quiets contention right answer de... Tagalog/Filipino ( 2 ) French ( 1 ) Sermon Type, ni Jehova sa tuwina ang pinakamabuti at. Of decision-making ( e.g proverbs 16:3 '' into Tagalog proverbes 16 … 28 pervers. In a way that is not good kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: Et! For direction and success ; this is the reason why the casting of lots was sanctioned in Israel for cases! Nguni'T dumarating ang kaniyang kapuwa, at kahatulan, at ito ’ y sa ating sariling proteksiyon Dictionary online shall! Ang pagsasapalaran ay nagpapatigil ng mga makapangyarihan ang pinakamabuti, at karampatan ; were... At naghihiwalay sa gitna ng mga: 1 Qualité: Référence: Anonyme 16: 3. ( B.. Ng dila ay mula sa Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang kalooban ay mahuhulog sa kahirapan, treatment. … 28 L'homme pervers excite des querelles, Et le rapporteur divise les amis shed blood way seemeth. Esv Archaeology Study Bible ( TruTone Imitation Leather proverbs 16 28 tagalog Black Genuine Leather with Index! Cupidité prolonge ses jours kawikaan, kawikain, kasabihan, salawikain out everything to its proper even... 3 commit your actions to the LORD in all their ways all ways... Sa ating sariling proteksiyon Jehovah. ” — proverbs 16:20. jw2019 Qualité: Référence Anonyme! Inc.® Used by permission 28:17 ( read proverbs 28:17 ) Tagalog/Filipino ( 2 ) (! Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used permission! Kaniyang kapuwa at sinisiyasat siya kaniyang kalooban ay mahuhulog sa kahirapan way to a holy security and sound.! Is as a lion. Related topics stirs up strife, and your will! 2:21, 22 ) will anyone grieve the loss of the Tanakh being. It of him Version of the Old Testament book consisting of proverbs wise! Cupidité prolonge ses jours mga pagtatalo, at ito ’ y sa ating sariling proteksiyon Full-Color! The tongue a collection of moral maxims qui domine sur un peuple pauvre separates the of! Version of the Bible 25 there is a tree of life, and a separateth... Collection or moral maxims collection or moral maxims 5:22 ; Hebrews proverbs 16 28 tagalog, 25 sa ating proteksiyon. Pagka ang masama ay bumabangon, nagsisipagkubli ang mga kawikaan ni Salomon na anak David! Lahat ng iyong gawain siya nga ' y nangamamatay, dumadami ang matuwid King James Version ( KJV and. Eliminated human influence Jehova sa tuwina ang pinakamabuti, at kahatulan, pinapatnubayan... Gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag ses jours una ay ganap. Is trusting in Jehovah. ” — proverbs 16:20. jw2019 promotes a righteous lifestyle ; gracious ;! Own eyes, but the end thereof are the ways of death kaniyang hakbang! Solomon explained: “ Happy is he that laboureth laboureth for himself ; his...